Prihlásiť sa na kurz

Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"

 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11,Bratislava
 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11, 811 01 Bratislava,Bratislava
Termíny mi nevyhovujú

Zadajte svoj email a my vás budeme informovať o nových termínoch hneď, ako ich lektor zverejní.

O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora

Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu. Predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu.

 

Po skončení kurzu ovládnete:

 • predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu
 • techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu.
 • zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým zákazníkom, efektívny postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov.
 • získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania
 • starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup. Riadime sa heslom „Náš klient, náš pán".
 • komunikácia so zákazníkom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov
 • psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja. Osvojiť si typológiu zákazníkov.
 • vedenie obchodných rokovaní - prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodníkov a predajcov.
 • prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotl.
 • telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.
 • a ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja :

• obchodne zručnosti, ako predavať - uvod / predaj a aktuálne trendy / štruktúra a fázy obchodného rozhovoru

• techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania

• ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie

• základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad

• ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”

• nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie námietok, druhy námietok

• tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu

• cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán

 

Stretnutie a prvý kontakt:

• čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“

• zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera

• stretnutie: obchodný rozhovor

• techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“

• sledovanie štýlu hovorenia a identifikácia typu vyjednávača

• verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie • techniky aktívneho počúvania

 

Rozhovor s klientom:

• vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta

• práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia

• techniky vyjednávania a zvládanie námietok

• krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia

 

Sebaobrana vo vyjednávaní:

• ako identifikovať manipuláciu v rozhovore

• upresnenie významov

• asertivita a práca s agresívnym klientom

• psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností

 

Prezentačné zručnosti:

• formy a prvky prezentácie a ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii

• cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií

• štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver

 

Základné východiská predajného procesu:

• sila vlastného očakávania a presvedčenia

• neúspech neexistuje / iba spätná väzba / ciele / vizualizovanie cieľov

• Herzberg vs Maslow / motivačné teórie a ich porovnanie

• model 3 kruhov / tím, úloha, jednotlivec

• 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?

 

Ako upútať pozornosť u zákazníka:

• ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať?:

• čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?

 

Obchodník - osobný, prvý a následný dojem:

• 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?

• reč tela / vytváranie vzťahov / ,,sympatia a E“

• potreby zákazníka a umenie počúvať / formy prvého kontaktu klienta

 

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení: Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučíte predajný proces – od oslovenia po uzavretie predajného cyklu, ako aj jeho najdôležitejšie fázy: napr. ako používať správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi, ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať, vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,áno“ odpoveď na naše požiadavky. Využitím správnych prístupov a metód dosiahnete trvalé úspechy a rast predaja, ..mnoho mnoho iného

Kategória kurzu: manažérske kurzy / kurzy a semináre pre manažérov

Úroveň obtiažnosti kurz: začiatočník / pokročilý

Možnosť absolvovať kurz, forma výuky: denná, individuálna aj skupinová

Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, individuálne a skupinové riešenie pripravených štandardných situácií, prípadové štúdie, video analýza, prax

Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Kurz (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov

Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Odborný garant vzdelávania: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, lektor a odborný školitel osobnostného a kariérneho rozvoja/

Dĺžka, trvanie kurzu: 1 deň

Termín konania: ASAP (kurz organizujeme pravidelne - 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2015)

12
Super článok
12
1
1
Nič moc
O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora
Komentáre

Nie ste prihlásený.

Ak chcete pridať komentár, vpíšte svoje prihlasovacie údaje. Systém Vás automaticky prihlási. Ak nemáte konto na iamcool.sk, urobte si krátku registráciu

Najnovšie články
Najnovšie komentáre
Najčítanejšie články
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť