Prihlásiť sa na kurz

Kurz: "Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti"

 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11, 811 01 Bratislava-centrum,Bratislava
 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11,Bratislava
Termíny mi nevyhovujú

Zadajte svoj email a my vás budeme informovať o nových termínoch hneď, ako ich lektor zverejní.

O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora

Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S tým sú spojené nové výzvy, avšak čo presne znamená správne vedenie? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu? Len vo vtipoch platí, že riadiť vie každý. V skutočnosti je to náročná práca s prvkami umenia. Mnohí majú na riadenie či vedenie ľudí prirodzený talent. Každý svedomitý manažér hľadá možnosť, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností. Každý riadiaci pracovník či leader sa vzdeláva, aby sa stal vo svojej oblasti ešte lepším a úspešnejším.

 

Cieľom tohto tréningového programu je naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako manažéri sa naučíte viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnuté zručnosti využijete u seba i podriadených, čo pozitívne ovplyvní Vašu kariéru a profesný život. Ako sa z manažéra môžem postupne stať lídrom svojho tímu, čo na ľudí platí a čomu sa radšej vyvarovať, aj o tom si povieme na našom kurze. Na danom tréningu si osvojíte odborné a sociálne zručnosti, ktoré Vám budú objasnené nielen teoreticky, ale precvičíte si ich na príkladoch priamo z praxe. Vďaka vzájomným dialógom a intenzívnemu tréningu, Vám bude uľahčená začiatočná fáza v pozícii riadiaceho pracovníka. Spolu s lektorom sa detailne pozriete na Vašu konkrétnu situáciu a prediskutujete možnosti riešenia a smerovania.

 

V rámci kurzu:

 

 • budeme spoločne hľadať odpovede na otázky - kto je efektívny manažér a kto je líder? Ako vybudovať efektívny a spolupracujúci tím? Ako viesť a motivovať ľudí? Ako účinne komunikovať so svojim tímom? Aké nástroje používať na hodnotenie a podporu svojho tímu?“ atď.
 • sa zameriavame na to, aby ste si ako manažéri uvedomili a prijali svoje vodcovské poslanie
 • získate znalosti najúčinnejších manažérskych prístupov, tak aby ste dokázali robiť vlastné nezávislé rozhodnutia všade tam, kde to je možné
 • spoznáte rozdiel medzi riadením a vedením, kľúčové riadiace procesy, princípy účinného vedenia spolupracovníkov
 • naučíte sa prispôsobiť vedenie úrovni rozvoja podriadeného spolupracovníka, správne delegovať kompetencie a zodpovednosť podriadeným
 • získate potrebné soft skills a schopnosť viesť pracovný tím tak, aby dosahoval optimálny výkon, podporovať pracovné vzťahy a odstraňovať bariéry
 • výstupom tréningovej práce sú vodcovské zručnosti a priame skúsenosti vo vedení ľudí, ktoré môžete ako riadiaci pracovníci, vedúci či manažéri v praxi
 • a ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti:

 

Líder a manažér / leadership vs riadenie, manažovanie

 • úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
 • kompetentný manažér a riadiaci pracovník

 

Štýly riadenia a vedenia - ich výhody a nevýhody / krok po kroku

 • čo znamená správne viesť • aktuálne prístupy, štýly a metódy
 • rola vedúceho pracovníka a ako chcem byť vnímaný ako nadriadený
 • nástroje vedenia • kontrola a usmerňovanie
 • motivácia a podpora
 • informačný management
 • osobný time management
 • vedenie rozhovorov so zamestnancami
 • uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti
 • ako zadávať úlohy a delegovať
 • aktívne počúvanie a komunikácia v tíme
 • poskytovanie a príjmanie spätnej väzby
 • ako kontrolovať
 • predchádzanie a riešenie konfliktov
 • vytváranie pravidiel hry
 • koučing a rozvoj zamestnancov, prínos koučingu pre manažéra a pre pracovníka

 

Riadenie a vedenie ľudí

 • zásady individuálnej práce s ľuďmi
 • vývojové štádia tímu a jednotivca v procese riadenia
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh
 • vrodené dispozície a ich vplyv
 • získané predpoklady a ich vplyv
 • prostredie a jeho vplyv

 

Utváranie osobnosti spolupracovníkov / podriadených

 • vrodené dispozície a ich vplyv, získané predpoklady a ich vplyv, výchova
 • prostredie a jeho vplyv na utváranie osobnosti
 • štruktúra a rozvoj schopností

 

Motivácia, jej štruktúra a jednotlivé prístupy pri riadení

 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • motivačné techniky
 • efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní cieľov

 

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

 

Po absolvovaní kurzu Riadenie a vedenie ľudí získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení tímu. Dokážete: vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby. Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov a nadriadenými. Tiež získate poznatky ako odnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi a ..mnoho mnoho iného

Kategória kurzu: manažérske kurzy / kurzy a semináre pre manažérov

Úroveň obtiažnosti kurz: začiatočník / pokročilý

Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, individuálne a skupinové riešenie pripravených štandardných situácií, prípadové štúdie atd.

Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Odborný garant vzdelávania: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, lektor a odborný školitel osobnostného a kariérneho rozvoja

Dĺžka, trvanie kurzu: 1 deň

Termín konania: ASAP (kurz organizujeme pravidelne - 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2015)

7
Super článok
7
1
1
Nič moc
O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora
Komentáre

Nie ste prihlásený.

Ak chcete pridať komentár, vpíšte svoje prihlasovacie údaje. Systém Vás automaticky prihlási. Ak nemáte konto na iamcool.sk, urobte si krátku registráciu

Najnovšie články
Najnovšie komentáre
Najčítanejšie články
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť