Prihlásiť sa na kurz

Kurz: "Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom"

 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11, 811 01 Bratislava-centrum,Bratislava
 • Termín a čas po dohode
 • Venturska 11,Bratislava
Termíny mi nevyhovujú

Zadajte svoj email a my vás budeme informovať o nových termínoch hneď, ako ich lektor zverejní.

O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora

Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu?

 

Potom je kurz prezentačných zručností ušitý primo pre Vás. Naučíme Vás na ňom ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky, či ako sa tváriť pri nakrúcaní na kameru. Určite máte tiež profil na facebooku a Linkedine a neviete, či o sebe vysielate to správne posolstvo? Aj toto a mnoho iného je súčasťou predmetného kurzu! Ak sa chcete cítiť dobre počas prezentovania pred akýmkoľvek publikom, absolvovaním uvedeného kurzu sa Váš problém vyrieši. Urobte prvý krok na ceste k pozitívnej zmene ...!

 

Publikum si nevyberáte a často ani prezentovanú tému. Jediná oblasť, ktorú môžete ovplyvniť sú Vaše prezentačné zručnosti. Ukážeme Vám ako ich výrazne zlepšiť. Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je teda naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné schopnosti. Náš kurz vám pomôže efektívne prezentovať pred kolegami, šéfmi, náročnými odborníkmi, pred laikmi i na workshopoch, konferenciách či verejných zhromaždeniach. Získate niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, rétoriku a efektívnu komunikáciu, riešenie krízových situácii pri prezentovaní a tiež diskusií. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumiete tomu, ako postaviť vašu úspešnú prezentáciu a naučíte sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť. Čo najväčší priestor budeme venovať samotnému nácviku - živej prezentácii, nakrúcaniu na kameru i na diktafón, simulácii nepripravených stretnutí i veľkých vstúpení pred publikom a v prípade záujmu aj analýze profilov, cez ktoré sa prezentujete na webe. Nebojte sa - prezentovať sa dá naučiť. My Vás to krok po kroku naučíme!

 

Po skončení kurzu budete:

 

 • vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom
 • schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad 
 • vedieť odhadnúť, kedy využiť powerpoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
 • cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
 • naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy
 • osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu
 • a ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom:

 

Základné požiadavky na prezentáciu

 • formy a prvky prezentácie
 • čo chcem prezentáciou dosiahnuť, ako, pre koho, výstupy, požiadavky a ciele

 

Plánovanie, štrukturovanie a spracovanie prezentácie

 • tvoba osnovy 
 • tvorba obsahu
 • výber tém
 • časovanie
 • postupnosť a kroky

 

Analýza cieľovej skupiny

 • poslucháči a ich štýly spracovania informácii

 

Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov

 • štylizácia, grafická úprava, forma
 • prezenčná technika a jej používanie

 

Príprava scenára, časový a obsahový plán

 • štruktúra prezentácie krok po kroku - úvod, jadro a záver
 • časové rozloženie, prestávky, vnímavosť publika

 

Interpersonálna komunikácia

 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • ako výstižne formulovať myšlienky pre poslucháčov v publiku

 

Empatia a kontakt s poslucháčmi

 • budovanie raportu a emočného prepojenia s publikom
 • ako reagovať na otázky z publika, podnety

 

Spôsob vyjadrovania, hlasový prejav

 • sebaistota pri prezentácii
 • tonalita hlasu
 • jasnosť, zrozumitelnosť a výstižnosť

 

Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť

 • tipy, triky, návody a aktivity Udržanie pozornosti
 • práca s publikom - čo robiť a čo nerobiť pri prezentácii
 • typológia účastníkov a poslucháčov / stratégia komunikácie Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória
 • akčný plán: zvýšenie úrovne prezentovania

 

Ukončenie prezentácie - overenie, či poslucháči pochopili jej účel

 • čas na feedback, otázky či vyvstané témy

 

Časté chyby pri prezentácii

 • 10 najčastejších chýb prezentácie a čoho sa vyvarovať

 

Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

 

Po absolvovaní kurzu Prezentačné zručnosti získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, dokážete analyzovať a formulovať ciele, štruktúru a náplň prezentácie, naučíme Vás ako urobiť prvý dojem a zaujať, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres a zvýšite svoju istotu a sebadôveru, ukážeme Vám praktiky a nástroje ako zaujať publikum a primäť ho k pozornosti, naučíme Vás, ako si poradiť s každou otázkou a nestratiť pritom pozíciu, ako sa popasovať s trémou a ..mnoho mnoho iného.

Kategória kurzu: manažérske kurzy / kurzy a semináre pre manažérov

Úroveň obtiažnosti kurz: začiatočník / pokročilý

Možnosť absolvovať kurz, forma výuky: denná, individuálna aj skupinová

Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, individuálne a skupinové riešenie pripravených štandardných situácií, prípadové štúdie, video analýza, prax

Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Kurz (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov

Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Odborný garant vzdelávania: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, lektor a odborný školitel osobnostného a kariérneho rozvoja

Dĺžka, trvanie kurzu: 1 deň

Termín konania: ASAP (kurz organizujeme pravidelne - 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2015)

7
Super článok
7
2
2
Nič moc
O lektorovi
Dr. marek Horňanský, mba. Dr. marek Horňanský, mba.
Špecialista v oblasti ľudských zdrojov, ďalšieho vzdelávania dospelých, kariérneho a osobnostného rozvoja, koučingu, mentoringu a supervízie.

Ukončené vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.) s vyznamenaním a v roku 2010 na SMA Uni Wien vo Viedni (executive management - MBA.). Viac ako 10 intenzívnych rokov v práci s organizáciami, tímami a jednotlivcami - ľudské zdroje, poradenstvo, supervízia, psychoterapia, diagnostika, mediácia, osobnostný a kariérny koučing, ďalšie odborné vzdelávanie, mentoring, HR. Vzájomnou spoluprácou prešli ľudia z komerčnej sféry, verejnej správy aj III.sektora. Konzultantské a poradenské kompetencie uplatňuje v rozvíjaní soft skills, ako aj hard skills: rozvoj manažérskych zručností, koučing, obchodné tímy, stredný a top manažment, HR personalistika, plány osobnostného a kariérneho rozvoja, talent manažment, development manažment, typológia osobnosti, komunikačné zručnosti, zručnosti vyjednávania a negociácie, stres manažment, time manažment, manažment konfliktov, systém lean a kaizen, klientský servis, diagnostika, mediálny tréning, tréning lektorských zručností, prezentačné zručnosti, finančné vzdelávanie, tréning trénerov, Hogan, balance manažment a iné.

Referencie: Union poisťovňa a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Principium, Ministerstvo zdravotníctva SR, MPSVaR, Centrála UPSVaR, Euroview, Impact Consulting, Úrad jadrového dozoru, Novartis, Amslico AIG Life, Národný inšpektorát práce, Zentiva, Sociálna poisťovňa, Tatra banka, Úrad verejného obstarávania, Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Wurth International, Prvá stavebná sporiteľňa, Balanced s.r.o., Sberbank a.s., IT Learning, Delfingen, World of Brain, Unipharma a.s., Balanced s.r.o., CPPS s.r.o.

Pôsobenie:Slovenská republika - Česká republika - Rakúsko - Nemecko
Kontakt: 0905 / 485 153 Email: poradna2@gmail.com
Skype kontakt: Poradna22 | Poradenské centrum/
Osobný web: www.CPPS.sk
Ďalšie kurzy lektora
Komentáre

Nie ste prihlásený.

Ak chcete pridať komentár, vpíšte svoje prihlasovacie údaje. Systém Vás automaticky prihlási. Ak nemáte konto na iamcool.sk, urobte si krátku registráciu

Najnovšie články
Najnovšie komentáre
Najčítanejšie články
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť