Kde robia čerství absolventi vysokých škôl najčastejšie chyby a v čom naopak vynikajú?

Blížiace sa kurzy
Týždeň Rovnováhy na objavuj.com
Individuálne, Online kurz
Martin Lajprík
Začíname blogovať
Individuálne, Košice, Michalovce
Lukáš Mikulaško

Začína „sezóna absolventov“. Informácie o tom, ako by sa mali študenti správať na prvom pracovnom pohovore, čomu sa vyvarovať a kde robia najčastejšie chyby nájdete v tomto období takmer na každom kroku. Napriek tomu sa personalisti na pohovoroch neustále stretávajú s tými istými chybami. Aj preto konzultanti Grafton Recruitment zhrnuli svoje postrehy, ktoré by mali čerstvým absolventom vysokých škôl pomôcť vyvarovať sa chybám, ktoré urobili iní.

 

Praje trh absolventom alebo kde si čerstvý absolvent nájde prácu skôr?

 

Áno, praje. Ale praje len pripraveným, ktorí na vysokej škole nezaháľali a študovali jazyky, vzdelávali sa vo svojom odbore, získavali pracovné skúsenosti, alebo sa angažovali v dobrovoľníckych aktivitách. Vo veľkých mestách, a teda najmä v Bratislave, či v Košiciach, praje trh absolventom viac ako v ostatných regiónoch. To však neznamená, že by absolventi z iných kútov Slovenska nemali šancu zamestnať sa. Príležitostí je však menej.

 

Keďže v regiónoch je viac výrobných spoločností, vyššie šance na úspech majú absolventi technických či ekonomických odborov, ktorí navyše ovládajú na komunikatívnej úrovni minimálne anglický jazyk, čo je často v dnešnej dobe ich konkurenčnou výhodou oproti skúsenejším kandidátom, ktorí nemajú jazykové znalosti.

 

„Firmy sa snažia aktívne pracovať so študentmi, pričom najčastejšou formou sú absolventské stáže či iné tréningové programy. Takýchto miest je však málo a ak sa absolvent chce usadiť mimo Bratislavy, musí tieto programy aktívnejšie a dlhodobejšie sledovať. Avšak ani v Bratislave nepadajú pečené holuby študentom priamo do úst. Napriek tomu, že príležitostí je oproti regiónom určite viac, aj konkurencia je väčšia,“ uviedla Ivana Kubašková, Marketing Manager Grafton Recruitment.

Bratislava vs. regióny

 

Na základe interných štatistických personálnej agentúry Grafton Recuitment môžete sledovať, ako sa pohybujú platové podmienky v rámci vybraných absolventských pozícií v Bratislave a v iných regiónoch Slovenska.  Platy v Bratislave sú vyššie a sú na prvý pohľad lákavejšie, avšak pridruženými sú aj vyššie životné náklady a výdavky navyše (ubytovanie), s ktorými by mal absolvent určite počítať.

 

 

Pracovné miesta

Zdroj: Grafton Recruitment Slovakia

Čo hľadajú zamestnávatelia?

 

Vo všeobecnosti platí, že absolvent vysokej školy, ktorý ovláda plynule 2 svetové jazyky a má aspoň minimálne pracovné skúsenosti formou brigády, si prácu v Bratislave, či Košiciach skôr či neskôr nájde.  Pozor však na osobnosť, aj keď je absolvent dobre jazykovo vybavený, nemusí to automaticky znamenať, že po ňom siahnu viacerí zamestnávatelia.

 

„Čoraz viac sa stretávame s tým, že zamestnávateľov zaujíma osobnosť uchádzača a to, či im „sadne“ do tímu, pričom tomuto kritériu sa prikladá vysoká dôležitosť,“ uviedol Radoslav Remák, konzultant Grafton Recruitment.

 

Čo personalisti nemajú na absolventoch radi?

 

V prvom rade by si absolventi, prípadne ešte študenti mali uvedomiť, že pohovor v agentúre je rovnako dôležitý ako pohovor vo firme. Prísť nevhodne oblečený so žuvačkou v ústach nie je „cool“. Navyše, absolvent má šancu vďaka spätnej väzbe svojho konzultanta spoznať svoje slabé stránky a spýtať sa na to, čo môže vylepšiť na svojej prezentácii. Personalisti sa najčastejšie stretávajú s tým, že absolventi prídu na pohovor nepripravení. Nevedia, na akú pozíciu, prípadne do akej spoločnosti sa hlásia, a aj keď si tieto informácie pamätajú, nevedia zdôvodniť prečo chcú pracovať na danej pozícii pre vybranú spoločnosť.

 

„Sebaprezentácia absolventov, respektíve komunikačné schopnosti, sú vo veľkej väčšine veľmi slabé a ak sa do t