Cesta mladého Košičana z gymnázia až do predstavenstva ČEZ ESCO!

Blížiace sa kurzy

Po veľkom úspechu môjho prvého článku na iamcool - KTORÉ 3 AKTIVITY Z VÁS UROBIA LÍDRA UŽ V MLADOM VEKU, som tu znovu.
Poďme sa spoločne pozrieť na najväčší problém dnešnej doby, ktorý ľudia riešia. 
Nie, nie je to referendum, je to nezamestnanosť. Nevieme si s tým rady my na Slovensku, ale zápasia s tým aj vyspelé štáty EÚ.

 

Ako je možné to ovplyvniť?

 

Začať sa musí výchovou už v mladom veku. Už pri výbere školy, a teda aj budúceho povolania.
Tu sa robí prvá a zásadná chyba. Škola sa nevyberá podľa toho, k čomu má mladý človek vzťah, ale čo momentálne „letí“ alebo kde je to najľahšie, najbližšie, poprípade kam idú kamaráti.                               
Druhá chyba, o nič menšia, je mimoškolská (ne)aktivita. Je nad slnko jasné, že dnes sa neplatí za dosiahnuté vzdelanie, ale za hodnotu, ktorú mám na trhu práce.

 

Na zákutia cesty z košického Gymnázia na Šrobárovej ulici až do strategického tímu jednej z najväčších energetických firiem EÚ sme sa spýtali mladého úspešného manažéra Mateja Šantu.

Suvko_rozhovor

Matej, ako to bolo u Teba s výberom školy?

 

Počas ročného študijného pobytu na strednej škole v Amerike som si vybral predmet Základy ekonómie. Zaujalo ma to natoľko, že som sa po návrate rozhodol v štúdiu ekonómie pokračovať aj na vysokej škole. No a v rámci československého regiónu mala najlepšie referencie pražská Vysoká škola ekonomická, vrátane zapojenia sa do medzinárodných programov aj prepojenia štúdia s komerčnou sférou. Preto som sa rozhodol študovať práve na tejto škole.

 

Čo Ti dalo štúdium v Amerike?


Dalo mi to niekoľko vecí, plynulé zvládnutie angličtiny som považoval za základné minimum. Takmer ročný štipendijný pobyt na súkromnej strednej škole bol pre mňa hlavne obdobím intenzívneho štúdia (blížilo sa to vysokoškolským požiadavkám) i získavania disciplíny v pomerne prísnom režime internátnej školy, vrátane každodenného športového tréningu i povinného večerného samoštúdia. Bolo to obdobie môjho osamostatňovania sa a uvedomovania si vlastnej zodpovednosti, na základe toho, čo mi vštepovali od malička moji rodičia.

 

Čo si robil okrem skúšok počas školy?

 

Hneď od začiatku štúdia som intenzívne hľadal prácu na čiastočný úväzok, ktorá by nebola len brigádou pre peniaze, ale kde by som sa niečo aj naučil a ďalej sa rozvíjal.
Po sérii neúspešných pohovorov sa mi podarilo nastúpiť do tímu, ktorý rozbiehal internetový magazín. Jednalo sa o rozvíjajúcu sa IT firmu, kde som mal možnosť vyskúšať si aj iné pracovné pozície. Prakticky od druhého semestra som bol takmer nepretržite zamestnaný a mal ako-tak stabilný príjem. Popri práci a štandardnom štúdiu magisterského programu som vyhľadával aj príležitosti na štúdium v zahraničí. Podarilo sa mi dostať sa na letnú univerzitu v Nemecku so štipendiom a následne i na zahraničný študijný program CEMS Master’s. V rámci „CEMSu“ som okrem pražskej VŠE študoval semester vo švajčiarskom St. Gallene, zapojil sa do tímových business projektov, absolvoval pracovnú stáž v nemeckom Düsseldorfe a zavŕšil to skúškami a získaním medzinárodného titulu. Zaujímal som sa tiež o semináre poradenských firiem a za dôležitý považujem aj mimosemestrálny kurz na riešenie prípadových štúdií, na záver ktorého som sa dostal s tímom až do finále medzinárodnej súťaže v Kanade.


Aké bolo Tvoje prvé absolventské zamestnanie?

 

Od štúdia vo Švajčiarsku ma lákalo prostredie medzinárodných poradenských firiem – jednak ako veľká intelektuálna výzva a zároveň intenzívny pracovný rozvoj a možnosť pracovať pre popredné firmy z rôznych sektorov i krajín. Ku koncu štúdia sa z toho stal jasný cieľ a ešte pred dopísaním diplomovky sa mi podarilo nastúpiť na pracovnú stáž v spoločnosti McKinsey&Company.
Stáž spočívala v tom, že som bol na plný úväzok členom tímu konzultantov, zhodou okolností na projekte na Slovensku. Po úspešnom dokončení projektu a promóciách na VŠE som dostal ponuku pokračovať ako konzultant v McKinsey.

 

Čo musí urobiť človek, aby sa stal manažérom v tak veľkej firme, a