Ako na efektívnu komunikáciu

Blížiace sa kurzy
Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "Komunikácia, rétorika a asertivita v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.

Efektívna komunikácia nám pomáha lepšie pochopiť ľudí alebo situácie a umožňuje nám spoznať odlišnosti, vybudovať si dôveru a rešpekt.

 

Aj napriek tomu, že komunikácia vyzerá ako jednoduchá záležitosť, väčšina našej snahy ostane nepochopená. Následkom bývajú konflikty a vyostrené vzťahy. Naštudovaním si našich tipov a ich dobrým prevedením zlepšíte svoje vzťahy v práci aj v rodine.

 

Čo je to efektívna komunikácia?

 

V súčasnej dobe musíme každý deň posielať, prijímať a spracovávať veľké množstvo správ. Ale efektívna komunikácia je oveľa viac, ako len vymieňanie si informácii. Ide tu aj o pochopenie emócii ukrytých za informáciami. Vďaka tejto komunikácii ste schopný vyriešiť aj negatívne správy bez toho, aby ste vytvorili konflikt alebo naštrbili dôveru. Kombinuje schopnosti vrátane neverbálnej komunikácie, pozorné počúvanie, schopnosť zvládať stresové situácie a tiež rozpoznať a pochopiť svoje vlastné emócie a emócie osoby, s ktorou vediete rozhovor.

 

Efektívne schopnosti:

 

1. Počúvanie

 

Počúvanie je jedným z najdôležitejších aspektov efektívnej komunikácie. Úspešné počúvanie znamená nielen pochopenie slov alebo sprostredkovanej informácie, ale tiež pochopenie pocitov rozprávajúceho.

 

Efektívne počúvanie môže zaručiť, že rozprávajúci sa bude cítiť vypočutý a pochopený, čo napomôže vytvoreniu silnejšieho puta. Vytvorí prostredie, v ktorom sa každý cíti bezpečne a môže vyjadriť svoje nápady, názory a pocity alebo riešiť problémy kreatívnymi cestami..

 

Keď nastane voľný priechod emócii a rozprávajúci cíti, že ho počúvate, upokojí sa, vypustí negatívne myšlienky a otvorí dvere  reálnemu pochopeniu a vyriešeniu problémov.

 

Tipy pre efektívne počúvanie:

.

Sústreďte sa na rozprávajúceho, jazyk jeho tela a iné neverbálne pomôcky. Ak snívate, pozeráte si sms, určite strácate neverbálne vodítka v konverzácii. Ak sa len ťažko sústreďujete na niektorých ľudí, skúste si opakovať ich slová vo vašej hlave – zosilní to ich správy a pomôže vám ostať sústredenými.

 

Vyhnite sa prerušeniu alebo snahe zmeniť smer konverzácie k tomu, čo chcete vy. Počúvanie nie je to isté ako čakanie na váš rad v rozprávaní. Nesústredíte sa na to, čo chce dotyčný povedať ak si budete v hlave pripravovať vašu časť konverzácie. Veľmi často si ľudia prečítajú vaše výrazy tváre a budú vedieť, že blúdite mysľou inde.

 

Vyhnite sa súdeniu. Ak sa chcete s niekým rozprávať naozaj efektívne, nemusíte mať rád alebo súhlasiť s ich nápadmi, hodnotami alebo názormi. Mali by ste ostať nestranný a vinu alebo kritiku si nechať len pre seba. Ak náročný rozhovor zvládnete na jednotku, bude to viesť k hlbokému spojeniu s druhou osobou.

 

Ukážte, že sa o vec zaujímate. Občas prikývnite, usmejte sa a uistite sa, že váš postoj je otvorený. Podporujte rozprávajúceho, aby pokračoval s malými komentármi typu: áno, uhm...

 

2. Neverbálna komunikácia

 

Ak sa rozprávame o veciach, na ktorých nám záleží, naše neverbálne signály sú výrazné. Komunikácia bez slov, alebo reč tela zahrňuje výrazy tváre, pohyby tela a gestá, očný kontakt, postoj, tón hlasu a dokonca aj napätie svalov a dýchanie. Tak ako sa pozeráte, počúvate, pohybujete a reagujete na reči inej osoby im vypovie viac o tom, čo cítite než slová samy o sebe.

 

Efektívnu komunikáciu môžete podporiť pomocou otvorenej reči tela – ruky sú neprekrížené, postoj s nohami vedľa seba, sedenie na kraji sedadla a udržiavanie očného kontaktu s osobou, s ktorou sa rozprávate.

 

Zároveň môžete použiť reč tela, aby ste dali dôraz alebo podporili vašu verbálnu správu – pobúchanie po pleci pri kamarátovom úspechu alebo buchnutie päsťou pri podčiarknutí vašej správy.

 

Tipy na podporenie čítania neverbálnej komunikácie:

 

Praktizujte pozorovanie ľudí na verejných miestach, ako nákupné uličky, autobus, vlak, kaviareň, reštaurácia alebo televízna talk show (vypnite si pri tom zvuk). Pozorovanie ako ostatní využívajú svoju reč tela vás naučí lepšie prijímať informácie a využívať neverbálne signály pri rozhovore. Všimnite si ako sa ľudia správajú a reagujú jeden na druhého. Skúste hádať, aké sú medzi nimi vzťahy, o čom sa rozprávajú a ako sa pri tom cítia.

 

Buďte si vedomý individuálnych rozdielov. Ľudia s rozličných krajín a kultúr zvyknú využívať rozdielne neverbálne gestá, preto je dôležité vziať do úvahy vek, kultúru, náboženstvo, pohlavie a emocionálny stav pri čítaní ich signálov.

 

Pozerajte sa na signály v neverbálnej komunikácii ako na skupinu. Neprikladajte priveľa jednému gestu. Berte do úvahy všetky signály, ktoré prijímate od očného kontaktu až po tón hlasu a reči tela. Každý môže občas vynechať očný kontakt, alebo si prekrížiť ruky bez toho, aby to znamenalo niečo viac. Považujte preto signály za jednotnú skupinu, aby ste mohli lepšie prečítať danú osobu.

 

Tipy na zlepšenie doručenia vašej neverbálnej komunikácie:

 

Používajte neverbálne signály, ktoré sa zhodujú s vašimi slovami. Neverbálna komunikácia by mala podporovať to, čo už bolo vyjadrené verbálne. Ak poviete jednu vec ale váš telesný jazyk vyjadruje niečo iné, poslucháč si bude myslieť, že ste neúprimný. A nemusí to vyčítať vedome. Jeho intuícia to spraví za neho.

 

Prispôsobte vaše neverbálne signály kontextu. Tón vášho hlasu by mal byť iný ak správu adresujete dieťaťu od toho, ktorý adresujete skupine dospelých ľudí. Podobne by ste ich mali prispôsobiť aj situácii, v ktorej sa nachádzate. Inak sa budete správať na svadbe a inak na pohrebe, ale aj k osobám z rozličných krajín alebo emocionálnym stavom.

 

Využite reč tela k vyjadreniu pozitívnych citov, aj keď ich práve v tej dobe neprežívate. Ak ste nervózny zo situácie – pohovor do práce, dôležitá prezentácia alebo prvé rande – môžete využiť pozitívnu reč tela, aby ste vyjadrovali pokoj, aj keď ho práve v tej chvíli necítite. Namiesto toho, aby ste vkročili do miestnosti so sklonenou hlavou, odvrátenými očami a plaziac sa ku stoličke, skúste sa vystrieť, ramená dozadu, usmiať sa a udržať očný kontakt. Budete sa cítiť sebaisto a druhú osobu tým upokojíte.

 

3.Zvládanie stresu

 

V malých dávkach vám stres pomôže k výkonu. V prípade, že sa stane konštantným a prehnaným, môže ovplyvniť komunikáciu a to tak, že vám znemožní myslieť jasne, kreatívne a chovať sa primerane. Keď ste v strese, existuje väčšie riziko, že ľudí neprečítate správne a budete posielať zmiešané neverbálne signály.

 

Zamyslite sa, koľkokrát ste boli vystresovaný počas nezhody s vašim partnerom, deťmi, šéfom, kamarátmi alebo kolegami, a potom ste povedali niečo, čoho ste ľutovali? Ak dokážete jednať rýchlo a uvoľniť napätie a navrátiť sa k pokojnému stavu, nielen, že sa vyhnete problémom, ale v mnohých prípadoch tým upokojíte aj druhú osobu. Preto len v prípade, že ste v pokojnom stave, ste schopný rozpoznať, čo situácia vyžaduje.

 

Rýchle uvoľnenie stresu

 

Keď stres zaútočí, nemôžete si vždy dovoliť zdvihnúť sa a odísť meditovať alebo zabehať. Tým, že sa naučíte ako zvládať stres v danej chvíli, môžete bezpečne čeliť akýmkoľvek silným emóciám, ktoré prežívate, ovládať svoje pocity a správať sa primerane. Keď budete vedieť, ako zostať zrelaxovaný, budete vždy emocionálne prístupný.

 

Ako sa vyrovnať so stresom počas komunikácie:

 

Rozpoznajte, kedy začínate stresovať. Vaše telo vám dá vedieť, kedy ste priveľmi nervózny. Sú svaly na vašom žalúdku stiahnuté? A čo šijové svalstvo? Potia sa vám ruky? Je váš dych plytký? Zabúdate dýchať?
Doprajte si čas na upokojenie predtým, než sa rozhodnete pokračovať v konverzácii.

 

Zapojte svoje zmysly do nápravy a rýchlo zahoďte stres tým, že sa párkrát zhlboka nadýchnete, uvoľníte svaly alebo si predstavíte nejaké pekné miesto. Najlepšou cestu ako rýchlo zvládnuť stres je pomocou zmyslov: zrak, sluch, chuť, hmat a čuch. Každá osoba odpovedá odlišne na akýkoľvek senzorický vnem, preto musíte prísť na veci, ktoré pomáhajú vám.

 

Pozrite sa na situáciu s humorom. Ak sa humor správne použije, je skvelou cestou ako ovládnuť stres.  Ak vy alebo vaše okolie začne brať veci príliš vážne, nájdite cestu odľahčiť situáciu pomocou vtipu alebo vtipnej príhody.

 

Buďte ochotný spraviť kompromis. Niekedy, ak sa obaja nemôžete zhodnúť, budete schopný nájsť kompromis. Ak zistíte, že druhej osobe na tom až priveľmi záleží a vám nie, kompromis môže byť pre vás dobrou investíciou do budúcnosti vzťahu.

 

Súhlaste, že nesúhlasíte ak je to potrebné a doprajte si oddych od situácie, aby sa všetci zúčastnení mohli upokojiť. Choďte sa nadýchať čerstvého vzduchu alebo strávte pár minút meditáciou. Fyzický pohyb alebo tiché miesto vám pomôže nadobudnúť stratenú rovnováhu.

 

4.Emocionálna uvedomelosť

 

Emócie zohrávajú dôležitú úlohu v ceste, ktorou komunikujeme doma alebo v práci. Sú to práve pocity, nie myslenie, ktoré nás motivuje v komunikácii alebo rozhodovaní. Spôsob akým reagujete na neverbálne podnety ovplyvňuje obe veci: ako chápete druhých ľudí a ako druhí ľudia chápu vás. Ak ste mimo dosah svojich pocitov a nechápete ako a prečo sa cítite tak, ako sa cítite , budete mať problém komunikovať svoje pocity ostatným. Môže to vyústiť do frustrácie, nepochopení a konfliktu. Keď neviete adresovať, čo vás v skutočnosti ťaží, často sa zapletiete do triviálnych hádok – budete sa hádať s partnerom o tom, ako majú byť uložené kvety vo váze alebo s kolegom o tom, kto nevymenil papier v kopírke.

 

Emocionálna uvedomelosť vám poskytne prostriedky ktoré potrebujete na porozumenie sebe a okoliu a pochopeniu skutočnej správy, ktorú vám posielajú. Hoci poznanie svojich vlastných pocitov sa môže zdať jednoduché, mnoho ľudí ignoruje alebo sa snažia prekryť silné emócie ako hnev, smútok alebo strach. Ale vaša schopnosť komunikovať závisí na tom, aby ste si boli vedomý týchto pocitov. Ak sa bojíte silných emócii alebo trváte na komunikácii len na racionálnej úrovni, bude to ovplyvňovať pochopenie druhých, riešenie konfliktov alebo vytváranie citového spojenia.

 

Ako vám môže emocionálna uvedomelosť pomôcť pri efektívnej komunikácii?

 

Emocionálna uvedomelosť – vedomie prežívať každý moment na emocionálnej úrovni – a schopnosť zvládať svoje pocity správnym spôsobom je základom efektívneho rozhovoru.

 

Pomôže vám v:

 

  • Porozumení a pochopení v tom, čo sa vlastne deje v druhých ľuďoch
  • Porozumení samého seba, vrátanie toho, čo sa deje vo vás a čo v skutočnosti chcete
  • Ostaňte motivovaný k pochopeniu osoby, s ktorou sa práve zhovárate, aj keď ju nemáte rád/a alebo nesúhlasíte s jej názormi
  • Komunikujte jasne a efektívne, aj keď prinášate zlé správy
  • Budujte silný, dôverný vzťah, myslite kreatívne, riešte problémy a konflikty.

 

Keď bude vaše emocionálne uvedomenie dosť silne vyvinuté, budete vedieť čo cítite bez toho, aby ste o tom museli premýšľať. Pochopíte tieto emočné stopy a pochopíte, čo sa druhý snaží povedať a zachováte sa podľa toho. Gólom efektívnej komunikácie je nájsť zdravú rovnováhu medzi vaším intelektom a vašimi emóciami – medzi myslením a cítením.

 

Emocionálna uvedomelosť je schopnosť, ktorú sa s trpezlivosťou naučíte kedykoľvek počas vášho života. Môžete ju rozvinúť prostredníctvom učenia sa zachádzať s ťažkými a nepríjemnými emóciami, vrátane hnevu, smútku, strachu, nechutenstvu, prekvapenia a radosti. Keď budete vedieť ako to uskutočniť, nadobudnete kontrolu nad vašimi emóciami a správaním. 

9
Super článok
9
0
0
Nič moc
O autorovi
Barbora Simaskova Barbora Simaskova
Studentka, ktorá sa zaobera vsetkym a stále. Bloggerka na www.intravitam.eu
Komentáre

Nie ste prihlásený.

Ak chcete pridať komentár, vpíšte svoje prihlasovacie údaje. Systém Vás automaticky prihlási. Ak nemáte konto na iamcool.sk, urobte si krátku registráciu

Najnovšie komentáre
Najčítanejšie články
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť