Raci a ryby v riekach alebo voňavý záchod? Ako veľmi sú škodlivé čistiace prostriedky?

Osobné zdravie

 

Keď zákazník kupuje čistiaci prostriedok, tak sa väčšinou sústredí pri výbere iba na jednu resp. dve veci a tou je či prostriedok vyčistí a cena. Používame rozličné osviežovače, mydlá, čističe, leštidlá, aviváže, pracie prostriedky a mnoho iných na udržiavanie žiarivej a voňavej domácnosti, ale zatiaľ čo chemikálie v čistiacich prostriedkoch zaručia čistotu bez baktérií, tak mnoho z nich je škodlivých pokiaľ ich vdychujeme alebo sa s nimi dostaneme do kontaktu. Niektoré z nich sú dokonca najtoxickejšie veci nachádajúce sa v našej domácnosti. V roku 2015 bolo 10% všetkých prípadov otravy spôsobených práve domácimi čistiacimi prostriedkami. Z toho bola drvivá väčšina detí, ktoré sa dostali do kontaktu s čistiacimi prostriedkami, do 6 rokov, a to nehovoríme o pomalom a dlhodobom prenikaní škodlivých látok do našich tiel počas ich používania počas nášho života.

 

Látky, ktoré sa nachádzajú v prípravkoch sa líšia spôsobom akým ohrozujú naše zdravie. Niektoré spôsobujú okamžité poškodie, či už je to podráždenie kože, problémy s dýchaním, slzenie očí alebo chemické popáleniny. Tie ďalšie sa môžu zase prejaviť po dlhšej dobe napríklad formou rakoviny alebo zmeny niektorých génov vo Vašom tele..

 

Najviac škodlivé sú prostriedky na čistenie toaliet, odtokov a sporákov. Leptavé chemikálie obsiahnuté v týchto prostriedkoch môžu spôsobiť vážne popáleniny na koži, očiach a pri vypití vážne poškodenie hrdla a tráviaceho traktu. Látky ako amoniak a chlór vytvárajú toxické výpary, ktoré dráždia oči, nos, hrdlo, pľúca a nemali by byť používané osobami trpiacimi srdcovými problémami a astmou. Kombináciou produktov s obsahom chlóru a amoniaku alebo amoniaku a lúhu (vyskytuje sa najmä v prostriedkoch na čistenie sporákov) nastáva reakcia, ktorá vytvorí chloramínový plyn, ďalej pri reakcii chlóru a kyselín (bežne sa vyskytujúcich v prostriedkoch na toalety) vzniká toxický chlórový plyn, čiže samé “dobroty". :-)

 

Vône bežne pridávané do väčšiny pracích prostriedkov a aviváží môžu spôsobiť problémy s dýchaním, bolesti hlavy, kýchanie a slzenie očí prevažne u ľudí trpiacich alergiami a astmatikmi. Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia zistil, že tretina týchto substancii je škodlivá, pretože chemické zloženie týchto vôní sa uvádza ako obchodné tajomstvo a spoločnosti nie sú povinné zverejniť ich úplné zloženie, ale môžu ich označiť ako vôňu.

 

Ďaľšie prísady v čistiacich prostriedkoch spôsobujú len minimálnu škodlivosť, ale môžu byť príčinou problémov so zdravím po dlhšej dobe, ako sme už spomenuli rakovinu a narušenie hormónov resp. ich tvorby. Niektoré "viacúčelové" čistiace prostriedky obsahujú penivé prvky diethalanomine (DEA) a triethanolamine (TEA). Ak tieto zložky prídu do kontaktu s nitrátmi, ktoré sú často prítomné ako konzervanty, vzniká reakcia, ktorá vytvára nitrozamín-karcinogén, ktorý ľahko prenikne kožou. Dioxán je ďalší pravdepodobný karcinogén, ktorý sa môže vyskytovať v prostriedkoch vyrobených s etyxolovaným alkoholom. Butoxyetanol, ktorý môže byť neurotoxický je taktiež prítomný v niektorých prostriedkoch.

 

Chemikálie nazývané "narušovače hormónov" môžu zasahovať do prirodzeného fungovanie tela buď tým, že blokujú alebo napodobňujú činnosť hormónov. Tieto látky majú nepriaznivý vplyv na fungovanie celého Vášho organizmu.

Životné prostredie

 

Potom ako čistiace prostriedky zmiznú v odtokoch, dostávajú sa spoločne so všetkými odpadovými vodami do čističiek, kde sa po spracovaní dostanú do okolitých vodných tokov. Väčšina prísad v čistiacich prostriedkoch sa rozloží do neškodných materiálov pri ich používaní alebo po chvíli od ich použitia, ale s niektorými látkami to tak nie je. Ohrozujú kvalitu vody, ohrozujú faunu a flóru vo vodných tokoch. V štúdií z roku 2002 o kontaminantoch vo vodných tokoch, ktoré sa uskutočnili v USA a EU sa našlo znečistenie metabolitmi z pracích prostriedkov v 69% testovaných riek. Znečistenie čistiacimi prostriedkami bolo u 66% vodných tokov.

 

Objavené metabolity z pracích prostriedkov sú členmi skupiny látok nazývaných alkyfenoletoxyláty(AFE). AFE, ktoré zahŕňajú nonylfenol etoxyláty a oktylfenol. Etoxyláty sú povrchovo aktívne látky, ktoré sú kľúčom k účinnosti pracích prostriedkov. Tie sú pridávané k niektorým pracím prachom, dezinfekčným prostriedkom, odstraňovačom škvŕn alebo citrusovým čističom. Ak sú tieto látky vypustené do odpadových vôd, tak sa nonylfenoletoxylát a oktylfenoletoxylát rozložia na nonylfenol a oktylfenol, ktoré sú toxické a nie sú biologicky rozložiteľné vo vode a ani v pôde. Zistilo sa, že látky AFE napodobňujú hormón estrogén, ktorý zapríči