Kniha MAJSTROVSTVO od Roberta Greena

Blížiace sa kurzy
Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "Komunikácia, rétorika a asertivita v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
kniha Majstrovstvo

Robert Greene tvrdí, že v každom z nás drieme potenciál, vďaka ktorému sa môžeme stať majstrom vo svojom povolaní. Podotýka, že úrovní majstrovstiev je veľa. Dalo by sa s ním polemizovať, lenže on zozbieral sakramentsky veľa pádnych argumentov, prečo si za svojím tvrdením stojí.

 

Výnimočnosť Mozarta alebo Leonarda da Vinciho sa obyčajne vysvetľuje ako prirodzený talent a genialita. Ako inak by sme si mohli vysvetliť ich neuveriteľné úspechy, ak nie tým, že sa už takí narodili?

 

Lenže výnimočné schopnosti a talent v určitej oblasti sa prejavujú pri tisícoch a tisícoch detí, no relatívne málo z nich niečo dosiahne, pričom tí, ktorí boli v mladosti menej výnimoční, často dosiahnu oveľa viac.

AK SA VŠETCI RODÍME S VEĽMI PODOBNÝM MOZGOM, VIAC-MENEJ ROVNAKÝM NASTAVENÍM A POTENCIÁLOM DOSIAHNUŤ MAJSTROVSTVO, PREČO SA ZDÁ, ŽE V NAŠEJ HISTÓRII SKUTOČNE VYNIKÁ A REALIZUJE SVOJU POTENCIÁLNU MOC TAK MÁLO ĽUDÍ? Z PRAKTICKÉHO POHĽADU JE TO URČITE TÁ NAJDÔLEŽITEJŠIA OTÁZKA, KTORÚ SI MUSÍME ZODPOVEDAŤ.

Autorom tejto úvahy je Robert Greene a na zodpovedanie tej dôležitej otázky rovno napísal knihu Majstrovstvo. Našla som v nej veľa odpovedí na to, čo často zamestnáva aj mňa. Vo svojej koučovacej praxi stretávam ľudí, u ktorých potenciál pre majstrovstvo vnímam, ale pre nich je z rôznych dôvodov nedostupný.

 

Prirodzený talent alebo vysoké IQ nemôžu vysvetliť budúce úspechy. Úspešného amerického autora sebarozvojových kníh to priviedlo k skúmaniu, ako to teda s úspechom v skutočnosti je a rozhodol sa odhaliť tajnú cestu k nemu.

 

Úprimne priznávam, že než som sa začítala, bola som skeptická, lebo trh je nadmieru zahltený rýchlymi návodmi, ako sa stať úspešným zo dňa na deň. Greene na to trefne v úvode svojej knihy reaguje:

ZATIAĽ ČO MNOHÍ ĽUDIA STRÁCAJÚ SEBA SAMÝCH V TÝCHTO NEKONEČNÝCH FANTÁZIÁCH, IGNORUJÚ JEDINÚ SKUTOČNÚ MOC, KTORÚ MAJÚ. A NA ROZDIEL OD MAGICKÝCH ALEBO ZJEDNODUŠUJÚCICH RECEPTOV MÔŽEME VIDIEŤ HMATATEĽNÉ DÔSLEDKY TEJTO SILY V HISTÓRII – ÚŽASNÉ OBJAVY A VYNÁLEZY, VÝNIMOČNÉ BUDOVY A UMELECKÉ DIELA, TECHNOLOGICKÉ SCHOPNOSTI, KTORÉ MÁME. TO SÚ PRAVÉ DIELA MAJSTROVSKEJ MYSLE. TÁTO MOC PRINÁŠA ĽUĎOM, KTORÍ ŇOU DISPONUJÚ, URČITÉ SPOJENIE SO SKUTOČNOSŤOU A SCHOPNOSŤ PREMIEŇAŤ SVET – MOC, O AKEJ SA MYSTIKOM A MÁGOM V MINULOSTI MOHLO LEN SNÍVAŤ.

Robert Greene

Robert Greene tvrdí, že v každom z nás drieme potenciál, vďaka ktorému sa môžeme stať majstrom vo svojom povolaní. Podotýka, že úrovní majstrovstiev je veľa. Dalo by sa s ním polemizovať, lenže on zozbieral sakramentsky veľa pádnych argumentov, prečo si za svojím tvrdením stojí.

 

Podrobne preskúmal život najvýznamnejších osobností svetových dejín (napríklad Forda, Leonarda da Vinciho, Benjamina Franklina, Darwina, Mozarta, Keatsa, Faradaya, Prousta, ale aj mnohých súčasných).

 

Všetci títo velikáni dodnes svojou prácou a dielami fascinujú milióny ľudí, hoci ich začiatky boli často poznačené chudobou či viacerými, takmer fatálnymi, nezdarmi. A práve pohľad na ich život z perspektívy toho, ako svetový úspech dosiahli, Greene pútavo čitateľom približuje.

 

Autor postupne na rôznych stratégiách ilustrovaných životopisnými príbehmi veľkých osobností odhaľuje, v čom tkvie skutočné majstrovstvo. Opisuje ho ako

DOJEM, ŽE MÁME LEPŠIU KONTROLU NAD SKUTOČNOSŤOU, INÝMI ĽUĎMI A NAD SEBOU SAMÝMI. AJ KEĎ TO MÔŽE BYŤ NIEČO, ČO ZAŽÍVAME LEN KRÁTKY ČAS, PRE INÝCH – MAJSTROV VO SVOJOM ODBORE – SA TO STÁVA SPÔSOBOM ŽIVOTA, ICH VLASTNÝM NÁHĽADOM NA SVET. K TEJTO MOCI SA PRITOM VIEME DOSTAŤ PROSTREDNÍCTVOM JEDNODUCHÉHO PROCESU, KTORÝ VEDIE K MAJSTROVSTVU – A TEN JE PRÍSTUPNÝ NÁM VŠETKÝM.

Poznaniu tohto procesu zasvätil Greene 349 strán. Urobil to bravúrne – dozvieme sa veľa skutočností, faktov, poznatkov, zaujímavostí, výsledkov výskumov a nápadov. Ten „čarovný proces“ majstrovstva má tri fázy, ktoré sú podrobne a pútavo v knižke opísané – prvou je učňovstvo, druhou kreativita-aktivita a treťou majstrovstvo.

 

V prvej fáze stojíme mimo svoj odbor a učíme sa o základných elementoch a pravidlách toľko, koľko len môžeme. Máme len čiastočný prehľad o svojom odbore, a tak je naša moc obmedzená.

 

V druhej fáze, vďak