Sociálne siete. Používanie sociálnych sietí na Slovensku

Blížiace sa kurzy
Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "Komunikácia, rétorika a asertivita v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.

V roku 2012 bola vypracovaná štúdia o sociálnych sieťach na Slovensku. Inštitút pre verejné otázky zrealizoval svoj výskum na reprezentatívnej vzorke 1 135 respondentov starších ako 14 rokov. Z jeho výsledkov vyplynulo, že “Viac ako polovica opýtaných sociálne siete pozná a ich aj využíva. Na druhej strane, sociálne siete nevyužíva celkovo 46 % obyvateľstva. 25% populácie tvoria tí, ktorí sociálne siete síce poznajú, ale ich nevyužívajú a ďalšiu pätinu, tí ktorí ich vôbec nepoznajú, resp. nevedia čo to je.” Od tejto doby však používanie sociálnych sietí značne vzrástlo.

 

Dôkazom významu sociálnych sietí v živote ľudí je aj frekvencia ich používania - podľa vyššie spomenutej štúdie, drvivá väčšina používateľov sociálnych sietí ich využíva každodenne či aspoň niekoľkokrát do týždňa.

 

Medzi sociálnymi sieťami na Slovensku dominuje Facebook, ktorý využíva takmer polovica populácie. Dvojkou je slovenský Pokec, ktorý používa viac ako tretina respondentov štúdie. Ďalšie sociálne siete už výrazne zaostávajú.

Rozdiely sú aj v správaní používateľov. Mladí ľudia používajú súčasne niekoľko sociálnych sietí, zatiaľ čo starší používatelia sú spravidla verní len jednej. Čo sa týka frekvencie používania, špecificky zamerané siete (napr. LinkedIn) zaznamenali vyššiu frekvenciu návštev ako všeobecné siete (napr. Facebook). Aj pri všeobecne zameraných sieťach prevyšuje takmer každodenné navštevovanie nad občasným, no už nie v takej miere.

Trend mobility schvátil aj sociálne siete. Čoraz viac používateľov sa pripája prostredníctvom notebookov, smartfónov a tabletov. Samozrejme, že pomer je u každej siete iný a závisí najmä od typu siete. Obsahovo zamerané siete ako napr. Instagram sú navštevované a využívané prevažne z mobilných zariadení.