Pokuta za technickú a emisnú kontrolu vám hroziť nemusí

Blížiace sa kurzy

Štát vedie databázu v ktorej eviduje všetky registrované automobily a ich dátumy povinnej technickej a emisnej kontroly. Od 1. Marca 2016 začal fungovať systém, ktorý automaticky vyhľadáva vozidlá s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a ich majiteľom posiela pokuty. Príslušný štátny orgán môže udeliť pokuty do 2 rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedeli, no najneskôr až do 5 rokov od porušenia. Z toho vyplýva, že aj keď vám pokuta nepríde hneď, rozhodne vás neminie.

 

Servisný stav vozidla

 

Z dôvodu, že povinná technická a emisná kontrola je po 4 rokoch od prvého prihlásenia vozidla a následne každé 2 roky, je bežné, že na ňu ľudia zabúdajú. Platnosť TK a EK nájdete v osvedčení o kontrolách a na nálepkách na čelnom skle vozidla. Osvedčenie alebo nálepky nečítate každý deň a tak dôležité dátumy môžu zísť z mysle.

 

O dátume blížiacich sa kontrol je preto ideálne vedieť aspoň pár dní vopred a auto si dať preventívne skontrolovať v servise, aby ste kontroly nemuseli opakovať. Pri technickej kontrole vozidla sa kontroluje hlavne funkčnosť všetkých technických súčastí nevyhnutných na správnu prevádzku. Emisná kontrola sleduje či auto nevypúšťa do ovzdušia viac škodlivín ako je povolené.

Hroziace pokuty až vo výške 330 eur

 

Ak TK a EK nestihnete, dostanete pokutu vo výške 165 eur za každú kontrolu, teda spolu 330 eur. Keďže sa bežne poplatok za obe kontroly pohybuje cca od 50-60 eur, tak pokuta v takejto výške môže byť riadny škrt cez rozpočet. Od 1.07.2017 sú zákonom platné miernejšie pravidlá, no ani tie určite nepotešia. 

 

Ak na kontroly zabudnete, tak máte možnosť do 15 dní zaplatiť jednu tretinu z každej pokuty, čo je 55 eur za technickú a 55 eur za emisnú kontrolu. Spolu vás pokuta vyjde na 110 eur no zároveň musíte v danej lehote prejsť povinnou TK a EK. Ak to splníte, celá záležitosť je považovaná za vybavenú. V prípade, že to nestihnete, neminie vás plná pokuta 330 eur a povinnosť absolvovať kontroly, za ktoré platíte samostatne. 

 

V závislosti od samostatnej ceny TK a EK nie je veľmi zodpovedné riskovať pokuty vo výške 330 alebo 110 eur. Tento dôležitý dátum sa v kalendári často stratí a reálne sa na osvedčenie alebo nálepky pozriete len vtedy, keď ich tam lepíte. Strážiť si potrebné informácie v hlave je v dnešnom uponáhľanom svete takmer nemožné.

pokuta TK a EK

Jednoduchá prevencia

 

Preto neriskujte zbytočné pokuty za prepadnutú TK a EK, jednoduchým riešením je aplikácia CarApp.info. Po registrácií a nahodení základných údajov a dátumov za vás aplikácia stráží všetky dôležité dátumy a včas vás na všetko upozorní

 

Sleduje, kedy vám končí platnosť TK a EK alebo expirácia auto lekárničky. Upozorní vás na výmenu letných a zimných pneumatík, či na termín úhrady poistnej sumy a taktiež kedy máte absolvovať servisnú prehliadku, výmenu oleja a iné servisné úkony.

 

Prostredníctvom aplikácie CarApp dostane majiteľ vozidla dostatočne vopred pripomienku a to 30 dní, 14 dní a 48 hodín, že mu končí platnosť TK a EK. Webová aplikácia je prvých 24 hodín zadarmo a tak si ju môžete plnohodnotne vyskúšať. Následne je aplikácia dostupná v zvýhodnenej cene len 1,99€ / rok, čo je v porovnaní so všetkými možnými pokutami len drobný zlomok ceny.