Priebežné vyhodnotenie súťaže: Za dodaný obsah kniha, za najčítanejší článok klávesnica

Blížiace sa kurzy