Chaológia trhu (forex) III. časť

Blížiace sa kurzy
Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "Komunikácia, rétorika a asertivita v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.

Aj fraktály môžu modelovať (vysvetľovať dynamiku) veci, ktoré sa objavujú náhodne v priestore a čase.

 

Sila fraktálnej geometrie je schopnosť modelovať (vysvetľovať) explicitnú dynamiku chaotických systémov. To umožňuje definovať dva ekvivalentné zmysly deterministického chaosu:

 

a. systém, ktorý sa "objavuje" a má "náhodné" usporiadanie v priestore

b. systém s "náhodnou" progresiou (vývojom) v čase.

 

Toto je veľmi dôležité, nakoľko rôzne grafické koncepty a náhľady sú všeobecne oveľa jednoduchšie pochopiteľné.

 

Fraktály sú nekonečne zložité (ináč povedané veľmi podrobné). To znamená, že fraktálne javy možno vysvetliť (modelovať) do nekonečne malých detailov. Fraktálna dimenzia je mierou takej zložitosti – je to zmena mierky stupnice smerom k väčším detailom (viď. obr.).

 

Dôležitým bodom, o ktorý tu ide, je to, že všetka táto analytická sila umožňuje vnímanie komplexných dynamických systémov (pozn. aj pokiaľ ide o automatický obchodný systém) spôsobmi, ktoré nebolo možné vnímať skôr, ako Benoit Mandelbrot pred 41 rokmi zformuloval fraktálovú vedu.

 

 

Multifraktály = zložitosť

 

Multifraktály sú zovšeobecnenie fraktálov, ktoré nie sú charakterizované jediným rozmerom. Skôr vyjadrujú nepretržité spektrum rozmerov, ktoré odrážajú komplexné dynamické sily v hre.

 

Multifraktály sa často nachádzajú v našich skúsenostiach. Pobrežie, mraky, blesk, ľudské srdce a elektronicky obchodované trhy sú príkladmi.

 

Koncept multifraktálu sa teda uplatňuje nielen na nepravidelné geometrické formy, ktoré nemajú charakteristickú (jednotnú) dĺžku (napr. pobrežie), ale aj na určité zložité procesy, ktoré nemajú jediný časový rozsah (napr. ľudské srdce, obchodované trhy – napr. trh Forex).

 

Fraktálový časový proces, ako napríklad regulácia zdravého srdcového tepu (viď. obr. tepu srdca), môže generovať výkyvy v rôznych časových intervaloch, ktoré sú štatisticky podobné.

Priestorová a dočasná podobnosť fraktálového typu

Priestorová a dočasná podobnosť fraktálového typu

Vizualizácia trhu ako fraktálu...

 

Samozrejme nesmieme zabudnúť na vizualizácie trhu ako fraktálu - predstavujeme si ho naozaj rôznymi spôsobmi:

Príbeh slona a slepých

Príbeh slona a slepých - Ako vidíte svet a trh Vy, komplexne alebo len z uhla ktorý vám vyhovuje?

Bezohľadu na to ako si predstavuje trh a samotné forex obchodovanie každý z nás, vo veľkej miere sú to predstavy povrchné. Chce to guráž si to priznať, no všetci občas naberieme pocit, že vieme všetko - resp. dostatok na to, aby sme vedeli predpovedať kam sa trh pohne alebo čo urobí zajtra. Ani najlepší ekonómovia sveta v celej histórii ľudstva žiaľ v tejto disciplíne neuspeli a tak sme ostali na pospas nasledným analýzam jednotlivých think-tankov a a