Chaológia trhu (forex) I. časť

Blížiace sa kurzy

Každý obchodník môže pochopiť matematiku chaosu a aj to, ako súvisí s akciovými trhmi, forex trhom atď. V skutočnosti to je len o intuícii, aj keď obchodník obchoduje s potrebou pochopiť presne, ako sa cena pohybuje v reálnom čase. Ako tak, aj intuícia je silný zmysel, ktorým chápeme dynamiku trhu a cenovej hladiny.

 

INTUÍCIA, NÁHODA A CHAOS

Chaológia FX trhu I.

Intuícia vyžaduje pochopenie mapy nazývanej logistická mapa a spôsobu, akým fungujú logistické systémy (alebo jednoducho trh). Zoznámením sa so správaním opakovaní pri rôznych rýchlostiach zmien (systémov) a špecifickým charakterom ich výkyvov (pomocou webových diagramov) sa objaví súbor klasifikácií, ktoré špecifikujú sekvencie náhodných opakovaní podľa ich zdvojnásobeného správania sa.

 

T.j. počet náhodných opakovaní potrebných pre niektoré konštanty vracia po určitej dobe konkrétne špecifikovaný marker alebo bod v dosahu na ose x. Toto obdobie zdvojenia správania v náhodných opakovaných sekvenciách vedie k chaosu. Všimnite si teraz na chvíľu názornu ukážku v tomto GIF znázornení trochu komplikovane znejúcej definície :) 

Podkladová operácia logistickej mapy je podobná náhodnému opakovanému prehýbaniu a rozťahovaniu priestoru, ktorý sa zapisuje, čo vedie k exponenciálnej divergencii v poradí jednotlivých náhodných opakovaní. Práve táto exponenciálna divergencia sekvencií meria chaos. Takže miery bifurkácie (vidlovitého rozdvojenia) vysvetľujú vzťah medzi chaosom a nepredvídateľnosťou. Je to celkom jasné, ak vezmeme do úvahy, že pri vysokých rýchlostiach exponenciálnych zmien sa malé chyby násobia exponenciálnymi rýchlosťami. A teda z malých chýb a strát sa stávajú veľké a väčšie.

 

Ako vzniká chaos na trhu

 

Dynamika logistických chaotických systémov je zhrnutá štruktúrnym diagramom, ktorý sa nazýva bifurkačný diagram alebo diagram vidlovitého rozdvojenia.

Bifurkačný diagram - Chaológia FX Trhu I. - aosbratislava.sk

Bifurkačný diagram | Chaológia FX Trhu I. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

Bifurkačný diagram znázorňuje koncové správanie rôznych systémov (t.j. koncové správanie iterovaných (náhodne opakovaných) sekvencií pri rôznych vnútorných rýchlostiach zmeny) proti meraniu zmeny v závislej premennej. Ukazuje obdobie rozdvojenia cesty ku chaosu a teda aj štruktúru chaotického (trhového) systému.

 

Tento diagram nám uvádza dôležité veci, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť dynamiku trhu (forex, akcie komodity) na štrukturálnej úrovni (vzhľadom na to, že trhy sú deterministické, chaotické a nelineárne).

 

pokuta TK a EK

FRAKTÁLNE SPRÁVANIE TRHU

 

Jednou z dôležitých informácií, ktoré diagram poskytuje je to, že chaotické systémy sú fraktálne v ich vlastnej štruktúre, a tak môžeme porovnávať chaotické správanie sa s fraktálnym správaním (porovnávame vyššie uvedené diagramy). To znamená, že pochopenie fraktálov a fraktálneho správania umožňuje meranie a riadenie základnej dynamiky systému (rozumej trhu).

 

Toto je dôležité, pretože fraktálne správanie je v koncepte menej abstraktné a môže byť prečítané vzorom posunutia bodu v danom systéme. Napríklad hra chaosu.

Cyklus - cenová hladina - Chaológia FX Trhu I.

Cyklus - cenová hladina - Chaológia FX Trhu I. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

ČO URČUJE CENOVÚ HLADINU TRHU

 

Existuje niekoľko dôležitých racionálnych a dokonca aj morálnych dôsled