Pozor na chytáky v slovenčine

Blížiace sa kurzy
Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "Komunikácia, rétorika a asertivita v praxi života"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.
Kurz: "SKVELÝ OBCHODNÍK | obchodné zručnosti a psychológia predaja"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.

Písanie článkov, tvorba textov na webovej stránke, písanie obchodných listov, vybavovanie e-mailov … Práca, ktorá sa bez správnej gramatiky jednoducho nezaobíde. Avšak nie každý ju ovláda a tak sa razom môže stať, že obdržíte email s hrúbkou ako svet. Otázkou je, ako na vás zapôsobí? Asi nie veľmi pozitívne, však?

Pokiaľ patríte k tým, ktorým vie slovenčina a najmä jej gramatika narobiť riadne starosti, pokračujte v čítaní tohto článku. Určite sa niečomu priučíte alebo si čo to zopakujete. 

 

 

Predložky s/so - z/zo

 

Kedy sa ktorá predložka píše?

Predložky s/so sa viažu na 6. pád inštrumentál (s kým/s čím). I keď vyslovujeme z/zo, vždy píšeme s/so.

Príklad: Vyzerá to tak, že s letom je už tento rok asi koniec. Neviem prečo, ale ten pes sa na mňa pozeral so strachom v očiach.

Predložky z/zo sa viažu na 2. pád genitív (z koho/z čoho).

Príklad: Síce uprednostňujem čerstvé suroviny, ale chutný koláč sa dá spraviť aj z prášku. Cestou zo školy som sa ešte zastavila u otca v práci. 

 

 

Osobné zámená mi - my

 

Zámeno s mäkkým i „mi“ sa používa, keď ide o „mi – mne“.

Príklad: Podaj mi prosím ten šanón s dokumentami od poisťovne.

Zámeno s ypsilonom „my“ sa používa, keď ide o „my – všetci, viacerí“.

Príklad: My sme sa včera o tom rozprávali.

 

Prídavné mená - vzor pekný 

 

Časté chyby sa vyskytujú najmä pri prídavných menách v nominatíve množného čísla, pri vzore pekný. Podľa tohto vzoru skloňujeme prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. Zapamätajte si: pri nominatíve množného čísla prídavných mien (životných), vzor pekný, píšeme VŽDY mäkké "i". 

Príklad: dobrí ľudia, smelí chlapci, vynaliezaví žiaci

Ako sa správne skloňujú prídavné mená podľa vzoru pekný, si môžete pozrieť v priložených obrázkoch. 

prídavné mená - vzor pekný, jednotné číslo

Skloňovanie prídavných mien, vzor pekný, jednotné číslo 

prídavné mená - vzor pekný, množné číslo

Skloňovanie prídavných mien, vzor pekný, množné číslo 

 

Prídavné mená - vzor páví

 

Pri prídavných menách podľa vzoru páví môže ľahko dôjsť ku chybe. Či už pri správnom zvolení "i" alebo aj interpunkčného znamienka. Podľa tohto vzoru skloňujeme prídavné mená zakončené príponou "-í". Treba si hlavne zapamätať: ypsilon pri skloňovaní podľa tohto vzoru nemá miesto ani v jednotnom, ani v množnom čísle, vo všetkých pádom prevláda dlhé "i".  

Príklad: kozí, orlí, vlčí.

Ako sa správne skloňujú prídavné mená podľa vzoru páví, si môžete pozrieť v priložených obrázkoch. 

Jednotné číslo - vzor páví

Skloňovanie prídavných mien, vzor páví, jednotné číslo 

množné číslo - vzor páví

Skloňovanie prídavných mien, vzor páví, množné číslo 

môžeme nie môžme

 

Verte či nie, slovo môžme v slovenčine neexistuje. Ide akoby o snahu vytvoriť rozkazovací spôsob od „môžeme“, avšak ten v slovenčine pri tomto slove neexistuje. Preto