20 vecí, ktoré robia šťastných ľudí šťastnými

Šťastný človiečik :o)

Šťastie je pocit... čiže vnútorný stav človeka, ktorý sa v obchode kúpiť nedá. Napriek tomu ho máme naporúdzi v momente, ako sa tak rozhodneme. Je našim výsostným právom... právom človeka, ktorému bola daná slobodná vôľa zvoliť si vlastný vnútorný stav, či postoj...bez ohľadu na to, čo sa okolo neho deje.

 

Šťastní ľudia:

 

 • milujú život... a život na oplátku miluje ich. Čím viac mu dôverujú a neodporujú... netlačia, takpovediac, na pílu, tým viac krásnych darov im život prináša. 

 

 • dôverujú sami sebe... názor okolia si radi vypočujú, no ak s nimi neladí, nerobia si z neho ťažkú hlavu, pretože vedia, že ich vlastná cesta je vysoko individuálna a patrí iba im. Uvedomujú si, že bez potrebnej dávky viery v seba samých sa nedostanú ďalej... Je to základ úspechu vo všetkých oblastiach života. 

 

 • nemajú očakávania... dôverujú toku života a veria, že všetko je tak ako má byť. Práve nesplnené očakávania sú najhlavnejším dôvodom ľudského nešťastia. Vzdať sa očakávaní vonkajších výsledkov je tou najlepšou cestou ako vonkajšie výsledky dosiahnuť. 

 

 • sú vďační... vždy je okolo nich množstvo situácií, okolností, vecí, ktoré sú hodné vďaky a oni na to nezabúdajú. Uvedomujú si, že i tie bežné denné drobnosti, ako napríklad možnosť behať voľne v lese, si zaslúžia poďakovanie. Čo by za to dal človek pripútaný na invalidný vozík. Oceňovanie vecí, či vďačnosť veľmi jednoducho navodzujú vyššie vibrácie, zdroj vnútornej energie, ktorá dokáže pretaviť naše túžby a sny do hmotnej podoby. 

 

 • nezávidia... pretože vedia, že všetko čo má ten druhý môžu mať aj oni, ak budú naozaj chcieť. Závisť nie je konštruktívnou energiou, ale dá sa veľmi ľahko pretransformovať na odhodlanie a objavenie vnútornej sily, ktorá pomáha človeku prekonávať prekážky a s trpezlivosťou kráčať vpred za svojimi túžbami. 

 

 • sú trpezliví... vedia, že trvalé hodnoty si treba zaslúžiť systematickou prácou, a že nič, čo skutočne stojí za to, nie je zadarmo. Niekedy musíme prejsť aj cez to majhoršie“, aby sme si zaslúžili to „najlepšie“. Krok za krokom kráčajú za svojimi snami a s dôverou v seba samého idú vpred. Chápu, že dosiahnuť vrchol Mont Everestu im ešte nezaručí vnútorný pokoj a zmierenie... chápu, že všetko šťastie a rast sa uskutočňujú na ceste na pomyselný vrchol. 

 

 • rozdávajú lásku... no nečakajú, že im musí byť zákonite vrátená od všetkých naokolo späť. Za to, či má niekto iný otvorené srdce, alebo nie, predsa nenesú žiadnu zodpovednosť. 

 

 • nemajú strach... z pádov, či zlyhania, lebo vedia, že sú tou najlepšou školou života. Uvedomujú si, že strach človeka brzdí, naopak odvaha im dáva krídla, aby vytrvali pri tvorbe zázrakov. Dobre chápu, že jediné hranice, ktoré v živote majú sú tie, ktoré si určia sami vo svojej hlave.  

 

 • starajú sa o svoje zdravie zodpovedne a múdro... pretože dobre vedia, že kde niet zdravia, tam niet ani šťastia. Ich zdravý spôsob života im pomáha eliminovať stres, ktorý je označovaný za začiatok všetkých ochorení. Naše telo je jeden dômyselný, energetický systém a ak je v harmónii s dušou, nevznikajú v ňom energetické blokády, vnútorné pnutie, ktoré je základnou príčinou všetkých chorôb.

 

www.bionatural.sk
pohyb v prírode
 • hýbu sa... či už na čerstvom vzduchu v lese, na prechádzkach, alebo na rôznych športoviskách. Dobre vedia, že im to pomáha byť nie len zdraví, ale aj usmiati. 

 

 • robia to, čo ich teší... snažia sa o to, aby ich bežný deň bol z čo najväčšej časti vyplnený činnosťami, ktoré ich napĺňajú šťastím. V konečnom dôsledku si len oni určujú, či budú napríklad nakupovanie potravín nenávidieť, alebo sa s tou činnosťou zmieria a spriatelia... a či doká